Zonnebeke Awards

Zaterdag 30 september vanaf 19u

Het thema dit jaar is Black & Gold.
Tijdens de Zonnebeke Awards worden 2 prijzen uitgereikt.

Onderneming van Groot-Zonnebeke

Uw onderneming wordt gequoteerd op 5 criteria. Je mag deze zelf kiezen:

Historiek U beschrijft de historische achtergrond van uw onderneming. Opstartdatum, oorspronkelijke zaakvoerder, huidige zaakvoerder, oorspronkelijke ideeën, uitgangspunten en de evolutie.
Visie op de toekomst Wat zijn de objectieven van het bedrijf, welke acties wil de onderneming ondernemen om die doelstellingen te verwezenlijken?
Differentiatie Hierin omschrijft u op welk wijze uw onderneming zich onderscheidt van andere bedrijven op uw product/markt. Wat maakt uw bedrijf bijzonder?
Innovatie Op welke manier is uw onderneming innoverend?
Maatschappelijke betrokkenheid Betrokkenheid van uw onderneming kan onder meer blijken uit actief burgerschap, activiteiten of investeringen in de lokale omgeving of ten gunste van specifieke doelgroepen of maatschappelijke doelen.
Uitdragen van ondernemenschap Op welke manier draagt u bij tot meer en beter ondernemerschap? Hoe deelt u uw kennis, uw knowhow en uw ervaring met andere ondernemers?
Sociale media/webshop Wat doet u omtrent deze nieuwe marketing en verkoopskanalen?
Engagement Wat is het engagement van uw bedrijf binnen Zonnebeke en uitstraling buiten Zonnebeke?
Personeelsbeleid
Financiële evolutie

Winnaar 2014

Partyspace

Winnaar 2017

Krial

Starter van Groot-Zonnebeke

Uw onderneming wordt gequoteerd op onderstaande criteria:

Historiek U beschrijft de historische achtergrond van uw onderneming. Opstartdatum, oorspronkelijke zaakvoerder, huidige zaakvoerder, oorspronkelijke ideeën, uitgangspunten en de evolutie.
Innovatie/creativiteit Op welke manier is uw onderneming innoverend/creatief?
Strategisch denken Welke richting gaat het bedrijf uit, waar ziet u de onderneming binnen 5 jaar?
Differentiatie Hierin omschrijft u op welk wijze uw onderneming zich onderscheidt van andere bedrijven op uw product/markt. Wat maakt uw bedrijf bijzonder?
Sociale media/webshop Wat doet u omtrent deze nieuwe marketing en verkoopskanalen? Of waarom gebruik je ze juist niet?
Engagement Wat is het engagement van uw bedrijf binnen Zonnebeke en uitstraling buiten Zonnebeke?

Winnaar 2014

Hannelore Fashion

Winnaar 2017

Passendaler

Video's 2017

Voorwaarden

 1. De organisatie van de Zonnebeke Awards wordt verzekerd door het bestuur van Big Sun Link. Het bestuur van Big Sun Link reikt vanaf 2014 driejaarlijks de prijzen "Onderneming van Groot Zonnebeke" en "Starter van Groot Zonnebeke" uit tijdens het Big Sun Link EVENT . Met deze prijzen wil de organisatie een onderneming die bijdraagt tot de socio-economische welvaart en uitstraling van de gemeente Zonnebeke belonen en aanmoedigen.
 2. De prijzen kunnen enkel uitgereikt worden aan een onderneming gelegen op het grondgebied van de Gemeente Zonnebeke, met name Zonnebeke, Passendale, Beselare, Geluveld of Zandvoorde. De prijzen kunnen niet uitgereikt worden aan een VZW, een feitelijke vereniging of een groep mensen.
 3. De winnaars krijgen
  1. Een kunstwerk van Isodoor Godderis ter waarde van 500€.
  2. Vermelding op de website van de Gemeente Zonnebeke.
  3. Vermelding met artikel in Info Zonnebeke.
  4. U mag gedurende drie jaar gebruik maken van het logo (Onderneming van Groot Zonnebeke en Starter van Groot Zonnebeke).
  5. U krijgt een jaar lang gratis lidmaatschap aangeboden van Unizo, twv 195€.
 4. Voor beide prijzen worden uit de ingediende kandidaturen 3 genomineerden geselecteerd door de werkgroep Awards van Big Sun Link. De genomineerden worden enkele weken op voorhand op de hoogte gebracht van de nominatie. De uiteindelijke winnaars worden door een onafhankelijke jury gekozen, bestaande uit 3 vertegenwoordigers van diverse middenstands- en zelfstandigenorganisatie van buiten de gemeente + 1 boekhouder analist. De winnaar wordt bekend gemaakt op zaterdagavond 30 september tijdens het Big Sun Link EVENT.
 5. De genomineerden worden vooraf gecontacteerd voor het opmaken van een presentatiefilmpje van 30 seconden, deze zal worden gebruikt tijdens de awards om de genomineerden voor te stellen.
 6. Uiterste inschrijvingsdatum is 1 september 2017.
 7. De Award Onderneming van Zonnebeke kan men 1 keer winnen op een periode van 6 jaar.
 8. De prijs "Starter van Groot Zonnebeke"" kan enkel worden uitgereikt aan een bedrijf of ondernemer die zijn of haar activiteiten is gestart na de vorige editie van Big Sun Link, na 1/10/2014 dus. Alle andere ondernemingen kunnen zich enkel voor "Onderneming/ondernemer van Groot Zonnebeke" kandidaat stellen.
 9. De deelnemers aan de Awards zijn niet verplicht van een stand te houden op Big Sun Link. De genomineerden zijn wel verplicht aanwezig te zijn op de prijsuitreiking, behoudens gemotiveerde overmacht, zo niet wint de beste uit de aanwezige andere genomineerden.
 10. Deelnemers die zichzelf kandidaat stelden voor een Award volgens de hieronder vermelde modaliteiten, aanvaarden de bepalingen van het reglement. Omtrent geschillen inzake de besluiten van de jury en Big Sun Link wordt geen communicatie gevoerd.
 11. Winnaars van een Award gaan akkoord dat men als winnaar met naam, foto en informatie met betrekking tot de gewonnen award in publicaties uitgegeven door Big Sun Link en op de website en sociale media kunnen worden opgenomen.
 12. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren tot deelname indien zij gegevens die naar waarheid overeenstemmen, overmaakten aan het comité of aan de jury. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van deelname aan de Zonnebeke Awards.